News

Eesti maaelu arengukava 2014-2020 ühise põllumajanduspoliitikaga kaasneva maaelu arengu toetuse meetme 19.2 raames väljastati ettevõttele Composite Plus OÜ Saarte Koostöökogu tegevuspiirkonnas toetus summas 14,970 EUR sildkraana soetamiseks ja paigaldamiseks. Tegevuse eesmärgiks oli paigaldada tootmis- ja laohoonesse toodete tõstmiseks ja teisaldamiseks 2 telfriga sildkraana tõstejõuga kuni 5000 kg. Antud tegevuse tulemusena suureneb oluliselt tootmisefektiivsus ja kiirus, väheneb ebaefektiivsete tegevuste hulk.

Leader

 

Projekt: EU52013 Autonoomse veesõiduki platvormi ja manööverduskatse metoodika loomine

Uuringu käigus selgitatakse välja loodava tehnilise disaini kontseptsiooniga väikesemõõtmelise autonoomse veesõiduki (ASV) suutlikkus täita iseseisvalt erinevaid funktsioone. Projekti kestel luuakse ASV tootearendusplatvorm (MEC Insenerilahendused OÜ) ja valmistatakse katsemudel (Composite Plus OÜ), millega viiakse läbi manööverduskatsed (TTÜ Väikelaevaehituse kompetentsikeskus).

Projekti toetussumma on 119,998.79 €, millest Composite Plus OÜ toetussumma on 11,128.84 €.

 

EL_Regionaalarengu_Fond_horisontaalne (002)

 

2017 – Estonia – the "Baltic tiger"  International Boat Industry

Estonia – the ‘baltic tiger’_International Boat Industry_Oct_2017

2017 – Harnessing technology – International Boat Industry

Baltic Tooling_Ropeye_IBI Plus_sept_2017

2016 – Estonian GRP specialist invests in production – IBI Plus International Boat Industry

Estonian GRP specialist invests in production __ IBI Plus International Boat Industry_2016

2015 – Composite Plus OÜ belongs to the highest class in the Rating clssification AAA- Bisnode

AAA_credit rating_Bisnode_2015

Comments are closed